logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTholt, František

Iné mená:

Tholt Franciscus. Tholt František

Životopisné dáta:

* Liptovská Štiavnica – † 29. októbra 1752, Dolná Streda, okr. Galanta

Životopis:

27. októbra 1737 bol prijatý do alumnátu v Budíne. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1740 stal bakalárom, v r. 1741 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v r. 1743 po štvrtom ročníku. 17. septembra 1744 bol ustanovený za farára vo Svätej Helene čiže v Dražkovciach v Turci. Od 31. augusta 1746 bol v Turčianskom Ďure. Od 7. novembra 1750 bol v Strede nad Váhom čiže Dolnej Strede, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 985; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dražkovce 1744 sept. 15. 1746 aug. 31. Tholt, František farár
Turčiansky Ďur 1746 aug. 31. 1750 nov. 7. Tholt, František farár
Dolná Streda 1750 nov. 7. +1752 okt. 29. Tholt, František farár
Tekovská Breznica 1785 - - 1786 - - Tholt, František farár
Slovenské Pravno 1789 - - 1793 - - Tholt, František farár
Banská Bystrica 1832 sp. - 1833 sp. - Tholt, František kaplán
Banská Bystrica 1834 sp. - - - - Tholt, František kaplán