logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzmetanovics, Stephanus

Iné mená:

Smetanovič, Szmetanovich

Životopisné dáta:

18. st.

Životopis:

Pochádzal z Rajca. Študoval vo Viedni a stal sa členom rehole trinitárov. Po ich zrušení Jozefom II. žil tri roky v Rajci. V r. 1787 bol 8 mesiacov farárom v novozriadenej farnosti Lysá pod Makytou, niekoľko mesiacov kaplánom v Považskej Bystrici a od r. 1788 do 1792 v Klátovej Novej Vsi. Keďže farnosť nemala postavenú svoju farskú budovu, býval v obecnom dome. V r. 1792 odišiel do Konskej, kde účinkoval 20 rokov. Odtiaľ v r. 1812 odišiel do kňazského domova na Kalvárii v Nitre, kde zomrel 23. 1. 1817.

Pramene:

Schem. Nitr. diecéze z r. 1836;
Peter Múčka: História farností dekanátu Partizánske. Partizánske 2021. (dodatky);
Historia domus Konská

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lysá pod Makytou 1787 - - 1788 - - Szmetanovics, Stephanus farár
Klátova Nová Ves 1788 - - 1792 - - Szmetanovics, Stephanus farár
Konská 1792 - - 1812 - - Szmetanovics, Stephanus farár
Kalvária v Nitre 1812 - - +1817 jan. 23. Szmetanovics, Stephanus dôchodca kňazský domov