logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzentkereszti, Juraj (Veľká Suchá, 1630)

Iné mená:

Szent-Kereszti Georgius, Svätokrížny

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1630 bol farárom vo Veľkej Suchej, dnešnej Hrnčiarskej Vsi, ako taký sa zúčastnil 4. a 5. októbra na synode, slávenej v Trnave. Z farnosti vo Veľkej Suchej ho 27. júna 1631 ustanovil generálny vikár Imrich Losi za farára v inej farnosti, kde ho uviedol hontiansky dištriktuálny dekan Matej Verebélyi (Vrablanský).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 961

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Halič 1630 a 1634 - sp. - Szentkereszti, Juraj (Veľká Suchá, 1630) farár
Hrnčiarska Ves 1631 sp. - - - - Szentkereszti, Juraj (Veľká Suchá, 1630) farár