logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzentgyörgyi, Ondrej (1691-po r. 1736)

Iné mená:

Szent-Györgyi Andreas.

Životopisné dáta:

* 1691 – † po r. 1736

Životopis:

eológiu študoval v seminári sv. Štefana. 18. decembra 1713 bol ustanovený za farára v Práči čiže Vajnoroch, kde v tom roku vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznačil: 25 ročný. Novokňaz. 26. marca 1715 prijal úrad v Šenkviciach. Tam sa v r. 1723 konal špecifický súpis farnosti, v ktorej je o farárovi: „32 ročný, v duchovnej správe 9 rokov. Z času na čas vedie katechézy. Obyčajne má kázne ako katechézy. Má dobrú povesť.“ V r. 1727 zhorel hlavný oltár. V r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Jelenfy, ktorý o farárovi zaznamenal toto: „40 ročný, 18 rokov je v duchovnej správe, tu 14 rokov. Farníci ho odporúčali do funkcie farskej správy.“ Bol činný až do r. 1736.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 960

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vajnory 1713 dec. 18. 1715 mar. 26. Szentgyörgyi, Ondrej (1691-po r. 1736) farár
Šenkvice 1715 mar. 26. 1736 - - Szentgyörgyi, Ondrej (1691-po r. 1736) farár