logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzékely, Anton

Tituly:

dištriktuálny dekan, historik

Životopisné dáta:

* 15. marca 1899, Solivar, dnes súčasť Prešova – † 18. decembra 1981, Humenné

Životopis:

Teológiu študoval v Košiciach, kde ho biskup Augustín Fischer-Colbrie vysvätil za kňaza. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Ľubiši, v r. 1924 vo Svinnej a v Humennom, od r. 1925 v Solivare, od r. 1927 v Sabinove, od r. 1928 v Michalovciach, od r. 1932 ako administrátor farnosti v Ľubiši. Od r. 1939 bol notárom dištriktu, členom Pápežského diela pre šírenie viery. V r. 1944 sa stal okresným dekanom, od r. 1946 účinkoval v Michalovciach, v tom istom roku ho vymenovali za člena komisie pre disciplínu v seminári, v r. 1952 za farára v Kamenici nad Cirochou. V r. 1973 odišiel na nútený dôchodok do Humenného. Zaoberal sa históriou. Jeho diela zostali v rukopisoch.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 107; Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 136; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 196.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ľubiša 1923 - - 1924 - - Székely, Anton kaplán
Svinia 1924 - - 1924 po - Székely, Anton kaplán
Humenné 1924 po - 1925 - - Székely, Anton kaplán
Solivar 1925 - - 1927 - - Székely, Anton kaplán
Sabinov 1927 - - 1928 - - Székely, Anton kaplán
Michalovce 1928 - - 1932 - - Székely, Anton kaplán
Ľubiša 1932 - - 1946 - - Székely, Anton správca farnosti
Michalovce 1946 - - 1952 - - Székely, Anton správca farnosti
Kamenica nad Cirochou 1952 - - 1973 - - Székely, Anton správca farnosti
v Humennom 1973 - - - - - Székely, Anton na dôchodku