logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzeder, Ján

Iné mená:

Szeder Joannes.

Životopisné dáta:

* 1744, Hurbanovo – † 3. novembra 1799, Čebovce, okr. Veľký Krtíš

Životopis:

V r. 1768 bol prijatý do alumnátu v Budíne na štúdium teológie, kde prežil štyri roky. V r. 1771 sa stal kaplánom v Čiernej Vode. V mesiaci júli 1773 obdržal farnosť Šávoľ. 5. decembra 1774 bol ustanovený za farára v Čebovciach, kde sa v r. 1779 konala Baťánova vizitácia. Zomrel vo veku 55 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 955

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čebovce 1774 dec. 5. +1799 nov. 3. Szeder, Ján farár