logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzászy, Ján

Iné mená:

Szászy Joannes.

Tituly:

pomocný biskup

Životopisné dáta:

† 1674

Životopis:

21. septembra 1624 bol vysvätený v Ostrihome za kňaza. 5. júna 1628 vykonal predvolanie z poverenia vikára Imrichovi Losyho ako farár vo Vojke nad Dunajom. Ako taký sa v r. 1630 zúčastnil na synode, slávenej 4. a 5. októbra v Trnave. V r. 1648 sa podpisoval na synode, slávenej v Trnave ako prepošt v Dömösi a lektor Nitrianskej kapituly. V r. 1662 bol povýšený na Ostrihomskú kapitulu. Vtedy bol už konsekrovaný na biskupa Skopje. V r. 1667 bol zvolenským archidiakonom. 13. októbra 1668 sa stal pomocným biskupom sirmianskym. Založil Szászyho votivum.

Pramene:

Péterffy, Conc. II. 385; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 954

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vojka nad Dunajom 1628 a 1630 - sp. - Szászy, Ján farár