logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzabó, Jozef (1839-1892)

Životopisné dáta:

* 8. októbra 1839, Košice – † 13. apríla 1892, Füzerradvány, Maďarsko

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol ordinovaný v r. 1862 za kňaza. Bol kaplánom v Sačurove a Füzerradvány. V rokoch 1865-1871 bol vychovávateľom deti grófa Eduarda Károlyho v Päťkostolí, v r. 1871 kaplánom vo Füzerradvány a Novom Meste pod Šiatrom Sátoraljaújhely. V rokoch 1872-1874 bol vychovávateľom u grófa Ladislava Károlyiho, v r. 1874 opäť kaplánom vo Füzerradvány, potom katechétom v Košiciach. V rokoch 1877-1879 bol katechétom učiteľského ústavu v Košiciach. Od r. 1879 pôsobil vo Valalikoch, najprv ako administrátor, od r. 1882 ako farár, pričom bol zároveň notárom dištriktu, od r. 1885 dekanom. Od r. 1890 pôsobil vo Füzerradvány, kde aj zomrel.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 195

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sačurov 1862 - - 1862 - - Szabó, Jozef (1839-1892) kaplán
Füzérradvány(Maďarsko) 1862 - - 1865 - - Szabó, Jozef (1839-1892) kaplán
deti grófa Eduarda Károlyho-Peč 1865 - - 1871 - - Szabó, Jozef (1839-1892) vychovávateľ
Füzérradvány(Maďarsko) 1871 - - 1871 - - Szabó, Jozef (1839-1892) kaplán
Sátoraljaújhely 1871 - - 1872 - - Szabó, Jozef (1839-1892) kaplán
u grófa Ladislava Károlyiho 1872 - - 1874 - - Szabó, Jozef (1839-1892) vychovávateľ
Füzérradvány(Maďarsko) 1874 - - 1874 po - Szabó, Jozef (1839-1892) kaplán
Košice 1874 po - 1879 - - Szabó, Jozef (1839-1892) katechéta
Valaliky 1879 - - 1890 - - Szabó, Jozef (1839-1892) administrátor-farár
Füzérradvány(Maďarsko) 1890 - - 1892 - - Szabó, Jozef (1839-1892) administrátor