logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Szabó, František (1784-1861)

Iné mená:

Szabó Franciscus.

Životopisné dáta:

* 1. júla 1784 – † 28. septembra 1861, Tekovské Lužany, okr. Levice

Životopis:

Teológiu študoval v Seminári sv. Štefana, za kňaza bol vysvätený 10. augusta 1809. Bol kaplánom v Nových Zámkoch, v rokoch 1814-1816 bol administrátorom v Perede čiže Tešedíkove. V rokoch 1816-1820 kaplánom v Kamenici. V rokoch 1820-1833 bol vicerektorom v bratislavskom Seminári sv. Imricha, zároveň špirituálom a profesorom. V rokoch 1833-1850 bol farárom v Tekovských Lužanoch, od r. 1850 bol dekanom dištriktu Čajakovo. 31. mája 1860 sa zriekol benefícia. Tam aj zomrel.
V r. 1808 vyšla v Bratislave latinská oslavná báseň s názvom Ode, festis honoribus Exc. ac Ill. Dni Josephi e comitibus Szápáry, de Eadem, perpetui in Szécsi-Szigeth et Muraj-Szombat... quum ex comite Syrmiensi incl. comitatus Mosoniensis supremi comitis dignitatem XIV. cal. Martias a 1808. feliciter auspicaretur, venerationis ergo oblata.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 948

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tekovské Lužany 1833 apr. 24. 1860 máj 30. Szabó, František (1784-1861) farár