logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠuráb, Marián

Tituly:

ThLic., Prof., ThDr., Mons.

Životopisné dáta:

* 19. januára 1958, Krásno nad Kysucou, okr. Čadca

Životopis:

Po maturite študoval teológiu na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, po skončení štúdia bol 13. júna 1982 vysvätený za kňaza.
Rok bol kaplánom v Považskej Bystrici, potom absolvoval dvojročnú základnú vojenskú službu. V rokoch 1985 - 1987 bol kaplánom v Trenčianskej Teplej, v rokoch 1987 - 1989 v Kysuckom Novom Meste. V rokoch 1989 - 1994 spravoval farnosť Stará Bystrica a zároveň študoval na Katolíckej univerzite v Lubline pastorálnu teológiu a homiletiku a získal licenciát. Od r. 1994 pôsobil v Dražovciach pri Nitre, stal sa asistentom na Teologickom inštitúte v Nitre a zároveň pokračoval v štúdiách, v r. 1995 dosiahol doktorát teológie. V r. 2007 sa habilitoval na profesora v odbore katolícka teológia. Od r. 2008 prednáša aj na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je aj členom výboru Spolku svätého Vojtecha.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 179;
internetové zdroje
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 194.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Považská Bystrica 1982 - - 1983 - - Šuráb, Marián kaplán
1983 - - 1985 - - Šuráb, Marián mimo pastorácie zákl. voj. služba
Trenčianska Teplá 1985 - - 1987 - - Šuráb, Marián kaplán
Kysucké Nové Mesto 1987 - - 1989 - - Šuráb, Marián kaplán
Stará Bystrica 1989 - - 1994 - - Šuráb, Marián správca farnosti 1993 ThLic. pastorál.- homil. - Lublin
Dražovce 1994 - - 2001 - - Šuráb, Marián správca farnosti 1994 asistent TI, 1995 ThDr., 1995-99 člen výboru SSV, 2000 monsignor
Nitra 2001 - - 2006 - - Šuráb, Marián rektor Kň. semin.
Bratislava 2006 - - - - - Šuráb, Marián dekan CMBF 2008 profesor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
730114Šuráb, MariánHomílie rok B1997
876116Šuráb, MariánHomílie roka1998
526454Šuráb, MariánImpulzy. Myšlienky k pohrebným homíliám.1998
16375Šuráb, MariánRadosť z rozprávania2004
34790Šuráb, MariánPravdy viery v homíliách Jozefa Vrableca2007
215949Šuráb, MariánTerapeutický rozmer homílie. 2008
388151Šuráb, MariánVždy sa oplatí žiť. 2009
728977Šuráb, MariánAspekty mariánskej úcty2011
716009Šuráb, MariánVernosť Bohu a človekovi2011
1008405Šuráb, MariánVybrané kapitoly z homiletiky2013
1063654Šuráb, MariánDeviatnik k Božiemu milosrdenstvu2018