logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStvrteczay, Pavol

Iné mená:

Stvrteczay Paulus.

Životopisné dáta:

† 16. novembra 1777, Radošovce, okr. Skalica

Životopis:

6. júna 1763 bol poslaný za kaplána do Brodského. 1. júna 1765 bol ustanovený za farára v Šipiciach. V r. 1766 tam Imrich Foglár vykonal súpis. 1. februára 1767 sa stal administrátorom v Lakšárskej Novej Vsi, kde bol 26. októbra 1768 ustanovený za farára. 31. mája 1777 prijal úrad v Radošovciach, kde 10. júna t. r. začal písal krstnú matriku. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 944

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šipice 1765 júl 1. 1767 feb. 1. Stvrteczay, Pavol farár
Lakšárska Nová Ves 1767 feb. 1. +1777 nov. 16. Stvrteczay, Pavol farár
Radošovce 1777 máj 31. +1777 nov. 16. Stvrteczay, Pavol farár