logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtrelovič, Ján

Iné mená:

Strelovics Joannes. Štrelovič Ján

Životopisné dáta:

* 1664 – † 1709, Sučany, okr. Martin

Životopis:

Teológiu ukončil po druhom ročníku. 30. januára 1690 bol ustanovený za farára vo Varbó. Potom 22. mája 1693 vo Veľkom Klíži. V r. 1694 obdržal farnosti Diviaky, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi: „33 ročný, 9 rokov v duchovnej správe, tu tri roky. Svojou neúnavnosťou obrátil 46 ľudí. Ťažko sa porovnávajú pre kázne a litánie v súkromnej hrobke Ujfalusyovcov. Má novopostavený dom so všetkými potrebnosťami od pani Evy Károlyiovej pozostalej po Ondrejovi Ujfalussyovi. Nedávno prišiel na pole zakúpené touto paňou.“ 7. septembra 1697 prijal úrad v Sučanoch, kde bol činný až do r. 1709. Kánonická vizitácia roku 1702 píše, že mal 38 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 943; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrbové 1690 jan. 30. 1693 - - Štrelovič, Ján farár
Veľký Klíž 1693 máj 22. 1693 - - Štrelovič, Ján farár
Diviaky nad Nitricou 1694 - - 1697 - - Štrelovič, Ján farár
Sučany 1697 sept. 7. 1709 - - Štrelovič, Ján farár