logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtrbáň, Ján

Tituly:

Mons., náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 25. júna 1878, Trstená, okr. Tvrdošín – † 11. decembra 1960, Detva

Životopis:

Po vychodení ľudovej školy v Trstenej študoval na gymnáziu v Kremnici. Teológiu absolvoval v Banskej Bystrici. Za kňaza bol vysvätený v r. 1901.
Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Lovčici-Trubíne, Čiernom Balogu, Španej Doline a v Bojniciach. Potom sa stal administrátorom farnosti v Španej Doline, Jastrabej a vo Zvolenskej Slatine, farárom v Horných Opatovciach a r. 1921 - 1953 v Detve. V r. 1934 mu bol udelený titul Pápežský komorník. Angažoval sa v sociálnej i kultúrnej oblasti.
Prispieval do cirkevných časopisov Náš priateľ, Kráľovná sv. Ruženca a Svätá rodina. Zostavil tri modlitbové knihy: Modlitby a piesne (Trnava 1924, 2. vyd. 1925), Môj poklad (Vimperk - New York 1929) a Ježiš, náš tešiteľ. Modlitebná knižočka pre starších ľudí a najlepší priateľ v staršom veku (New York 1933).

Pramene:

Slovák, r. 20, 25. 6. 1938; Katolícke noviny, r. 68, 1953, č. 25; Slovenský biografický slovník V. Martin 1992. s. 527., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lovčica - Trubín 1901 - - 1902 - - Štrbáň, Ján kaplán
Špania Dolina 1902 - - 1903 - - Štrbáň, Ján správca farnosti
Čierny Balog 1902 - - 1902 po - Štrbáň, Ján kaplán
Kamenec pod Vtáčnikom 1903 - - 1903 - - Štrbáň, Ján správca farnosti
Zvolenská Slatina 1903 po - 1906 - - Štrbáň, Ján kaplán
Jastrabá 1906 - - 1908 - - Štrbáň, Ján správca farnosti
Horné Opatovce 1909 - - 1921 - - Štrbáň, Ján farár
Detva 1921 - - 1953 - - Štrbáň, Ján farár
Bacúrov 1953 - - 1958 - - Štrbáň, Ján správca farnosti 1934 pápež. komorník, 1937 VAD
Detva 1958 - - +1960 dec. 11. Štrbáň, Ján dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
904961Štrbáň, JánModlitby a piesne1924
904962Štrbáň, JánModlitby a piesne1925
904963Štrbáň, JánMôj poklad1929
904960Štrbáň, JánJežiš náš tešiteľ1930??

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41567Kráľovná svätého ruženca19281Štrbáň. Najväčšia nemoc našej doby.
41918Kráľovná svätého ruženca19283Štrbáň. Nezapomeňme na sviatok Bolestnej Matky Božej Márie! (30. marca.)
41940Kráľovná svätého ruženca19284Štrbáň. Najväčší poklad na zemi.
42011Kráľovná svätého ruženca19285Štrbáň. Na Turíce.
42256Kráľovná svätého ruženca19287-8Ján Štrbáň, školský dekan, farár. Veľká radostná novina.
42283Kráľovná svätého ruženca19289Štrbáň. Mesiac Bolestnej Matky Božej.
43013Kráľovná svätého ruženca19304Štrbáň. Matička Bolestná, Patrónka Slovenska.
42065Kráľovná svätého ruženca19334Štrbáň. Pobožnosť k Bolestnej Matke Božej pre hodinu smrti.
43724Kráľovná svätého ruženca19364Štrbáň. Mučeníctvo Panny Márie.