logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStraka, Jozef (1954-2016)

Životopisné dáta:

* 14. jan. 1954, Osikov, okr. Bardejov – † 18. mar. 2016, Osikov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte prijal kňazské svätenie 14. júna 1981 v Banskej Bystrici z rúk Mons. ThDr Jozefa Feranca. Bol kaplánom v Snine, v rokoch 1982-1985 v Michalovciach, v r. 1985 v Bardejove a v Humennom. V rokoch 1987-1992 bol správcom farnosti Malčice v michalovskom okrese, v rokoch 1992-1996 v Košiciach–Ťahanovciach. Potom pôsobil v okrese Trebišov, v rokoch 1996-2011 v Parchovanoch, v rokoch 2011-2015 vo Veľkých Ozorovciach. Od r. 2015 bol výpomocným duchovným v rodisku, kde aj zomrel.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 192;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160321026
https://michalovce.rimkat.sk/farnost/knazi/farari/index.html [8.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Snina 1981 - - 1982 - - Straka, Jozef (1954-2016) kaplán
Michalovce 1982 - - 1984 apr. 17. Straka, Jozef (1954-2016) kaplán
Michalovce 1984 apr. 17. 1985 mar. 1. Straka, Jozef (1954-2016) farár
Bardejov 1985 - - 1985 - - Straka, Jozef (1954-2016) kaplán
Humenné 1985 - - 1987 - - Straka, Jozef (1954-2016) kaplán
Malčice 1987 - - 1992 - - Straka, Jozef (1954-2016) administrátor
Košice - Ťahanovce 1992 - - 1996 - - Straka, Jozef (1954-2016) farár
Parchovany 1996 - - 2011 - - Straka, Jozef (1954-2016) farár