logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStraka, František

Životopisné dáta:

* 10. januára 1943, Nižná Myšľa, okr. Košice-okolie – † 1. mája 1993, Brezovička, poch. v Nižnej Myšli

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 27. júna 1965 vysvätený za kňaza. V rokoch 1965-1969 bol kaplánom v košickom Dóme sv. Alžbety, v rokoch 1969-1971 farárom v Ruskove v okrese Košice-okolie, jeden rok vo Fričovciach v bardejovskom okrese, v rokoch 1972-1977 v Rožkovanoch v sabinovskom okrese, jeden rok v Košiciach-Poľove. V rokoch 1978-1980 bol duchovným správcom Charitného domova v Cerovej v senickom okrese. V rokoch 1980-1981 bol farárom v Medzilaborciach, jeden rok v Ohradzanoch v okrese Humenné, v rokoch 1982-1986 v Brestove, v rokoch 1986-1992 v Košických Olšanoch. Od r. pôsobil v Brezovičke, kde nečakane zomrel. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 107; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 192.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice 1965 - - 1969 - - Straka, František kaplán
Ruskov 1969 - - 1971 - - Straka, František správca farnosti
Fričovce 1971 - - 1972 - - Straka, František správca farnosti
Rožkovany 1972 - - 1978 - - Straka, František správca farnosti
Košice - Poľov 1978 - - - - - Straka, František správca farnosti
Medzilaborce 1980 - - 1981 - - Straka, František duchovný správca
Ohradzany 1981 - - 1982 - - Straka, František duchovný správca
Brestov 1982 - - 1986 - - Straka, František duchovný správca
Košické Olšany 1986 - - 1992 - - Straka, František duchovný správca
Brezovička 1992 - - - - - Straka, František farár