logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStrajter, Jozef

Iné mená:

Strajter Josephus. Streiter Josephus.

Tituly:

kanonik, prepošt, asesor

Životopisné dáta:

* 7. marca 1764, Ostrihom – † 9. októbra 1826, Bratislava

Životopis:

Filozofiu ukončil v Trnave, teológiu v generálnom seminári v Bratislave v r. 1787 po piatom ročníku. Ako kaplán pôsobil v Komárne, od r. 1790 v Ostrihome v kráľovskom meste. 8. januára 1792 bol vymenovaný za farára v Iži, 31. marca 1800 v Komárne. Tam sa 21. mája 1802 konal súpis farnosti. V tom roku sa stal dištriktuálnym dekanom Dvorov nad Žitavou a prísediacim komárňanskej súdnej tabule. 25. novembra 1809 bol vymenovaný za bratislavského kanonika, preto sa 1. decembra zriekol farnosti. Zároveň bol povýšený na farára kostola sv. Martina, hneď nato prepoštom de Rév pri Budíne. 20. septembra 1817 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika a rektorom sv. Štefana. V r. 1821 sa stal trnavským generálnym vikárom. V r. 1823 sa stal bratislavským prepoštom, zachovajúc si úrad vikára.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 942

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Iža 1792 jan. 8. 1800 mar. 31. Strajter, Jozef farár
Komárno 1800 mar. 31. 1809 dec. 1. Strajter, Jozef farár
Bratislava - Svätý Martin 1809 - - 1817 - - Strajter, Jozef farár