logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtevček, Martin

Iné mená:

Maroš Madačov, Emeš, Lipták, Liptovčan

Tituly:

náboženský spisovateľ pre deti a mládež, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 6. júna 1912, Východná, okr. Liptovský Mikuláš – † 4. novembra 1980, Ružomberok

Životopis:

Narodil sa v rodine roľníka, ľudovú školu navštevoval v rodisku (1918-1922), reálne gymnázium v Liptovskom Mikuláši a v Levoči (1922-1930). Štúdium teológie absolvoval v Spišskej Kapitule (1930-1935), za kňaza ho vysvätili 29. júna 1936.
Äko kaplán pôsobil postupne v Letanovciach, Poprade, Kežmarku, ako farár v Hrabušiciach, Ružomberku, na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule, od r. 1953 v Hubovej. Na odpočinku žil v Ružomberku.
Už ako gymnazista prispieval drobnejšími prácami do Rozvoja, jeho neskoršia tvorba pre deti a mládež však bola málo originálna. Využíval tradičné náboženské námety a dával im mravnovýchovnú tendenciu (Pri vianočnom stromčeku, 1942; Šťastné deti, 1944; Študenti, na slovíčko, 1944; Vitaj, Ježiško, 1945; Zblízka a zďaleka, 1946; Svätica s ružami, 1948).
Prekladal z taliančiny (E. de Amicis: Srdce, 1936), z francúzštiny (J. Péricard: Rozprávky pre moje deti, 1942), dva jeho preklady z nemčiny (Fr. Donatus Pfannmüller: Keď prišiel Spasiteľ na svet a J. Spillmann: Obeť spovedného tajomstva) vyšli ako podielové knihy Spolku sv. Vojtecha. Preklad knihy Keď prišiel Spasiteľ na svet vyšiel v druhom, upravenom vydaní v SSV Trnava v r. 1997, 192 strán, brož., 15-21cm, ISBN 80-7162-130-7. V r. 1946 vyšiel preklad rozprávky pre prvoprijímajúce deti od F.M. Wllama pod názvom Pán Ježiš na návšteve (Lev Ružomberok, 108s).
Venoval sa aj národopisu, čo dokumentujú vlastivedné publikácie Rok v Slovenskom raji (1941) a Detský rok v Slovenskom raji (1943-1944).
Svoje články uverejňoval v denníku Slovák, v časopisoch Svoradov, Slovenský ľud, Svätá rodina, Tatranský Slovák a i.
Počas pôsobenia v Letanovciach sa venoval fotografovaniu a filmovaniu. Zachovalo sa okolo 600 negatívov a asi 130 minút filmových dokumentov. Výber z fotografií a textov z Roku v Slovenskom raji vyšiel knižne pod názvom Letanovce. Odkaz Maroša Madačova (Bratislava 1998, zostavil J. Botík).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 243; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 850-851.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Letanovce 1936 - - 1937 - - Števček, Martin kaplán
Námestovo 1937 - - 1938 - - Števček, Martin kaplán
Poprad 1938 - - 1940 - - Števček, Martin kaplán
Hnilčík 1940 - - 1941 - - Števček, Martin kaplán
Kežmarok 1941 - - 1943 - - Števček, Martin kaplán
Hrabušice 1943 - - 1943 - - Števček, Martin kaplán
Spišská Kapitula 1943 - - 1943 - - Števček, Martin notár BÚ
Ružomberok 1946 - - 1953 - - Števček, Martin správca farnosti
Hubová 1953 - - 1978 - - Števček, Martin správca farnosti
Ružomberok 1978 - - +1980 nov. 4. Števček, Martin dôchodca


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
420430Števček, MartinPri vianočnom stromčeku1942
420431Števček, MartinŠťastné deti1944
422699Števček, MartinVitaj, Ježiško!1945
395415Števček, MartinZblízka a zďaleka1946
939530Števček, MartinVitaj, Ježiško!1948
478523Števček, MartinPri vianočnom stromčeku1948
878781Števček, MartinSvätica s ružami1948
445731Števček, MartinPri vianočnom stromčeku1990
263990Števček, MartinPri vianočnom stromčeku1996

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
454282Spillmann, JozefObeť spovedného tajomstva 1992
214095Spillmann JosephObeť spovedného tajomstva1993
1047546Spillmann, Joseph, SJObeť spovedného tajomstva2017

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
42171Kráľovná svätého ruženca19341Martin Števček Novoročné myšlienky pri jasličkách.
42046Kráľovná svätého ruženca19348-9Martin Š. Kameň mudrcov.
52043Kráľovná svätého ruženca19344Martin Stevček Peniaze — alebo život!
46071Kráľovná svätého ruženca19353M. Števček. Na prahu svätého pôstu.
44085Kráľovná svätého ruženca193610Martin Števček. Chladný dar a dobré slovo.
43717Kráľovná svätého ruženca19362Martin Števček. Svätí medzi nami.
44733Kráľovná svätého ruženca19375Martin Števček. Našim mamičkám.