logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStephanóczy, Imrich Ján

Iné mená:

Stephanóczi Emericus, Joannes. Stephanoczy Imrich. Stephanoczy Ján.

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

V mesiaci máji 1694 bol ustanovený za farára v Čabradskom Vrbovku, potom 26. júna 1698 vo Svätom Antone. Už od 15. novembra toho roka bol v Žarnovici, od 28. apríla 1709 vo Veľkom Klíži, od 18. decembra toho roka v Krnišove. Odtiaľ potom prešiel 26. januára 1710 do Pukanca, kde pracoval až do marca 1713.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 938; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čabradsky Vrbovok 1694 máj - 1698 jún - Stephanóczy, Imrich Ján farár
Svätý Anton 1698 jún 26. 1698 - - Stephanóczy, Imrich Ján farár
Žarnovica 1698 nov. 15. 1709 - - Stephanóczy, Imrich Ján farár
Veľký Klíž 1709 apr. 28. 1709 - - Stephanóczy, Imrich Ján farár
Krnišov 1709 dec. 18. 1710 jún 26. Stephanóczy, Imrich Ján farár