logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtepanovský, Vendelín

Životopisné dáta:

* 31. januára 1917, Oreské, okr. Skalica – † 22. apríla 1997 v Hnúšti

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 18. júna 1944 vysvätený za kňaza. V rokoch 1970-1990 bol správcom farnosti Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota. Na odpočinku žil v Muránskej Dlhej Lúke.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 196;
http://roznava.rcc.sk/schematizmus2/abc_knazi-S-sk


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Polomka 1944 - - 1945 - - Štepanovský, Vendelín kaplán
Šoltýska 1945 - - 1946 - - Štepanovský, Vendelín správca farnosti
Žakarovce 1946 - - 1947 - - Štepanovský, Vendelín správca farnosti
Hodejov 1947 - - 1949 - - Štepanovský, Vendelín kaplán
Rimavská Sobota 1949 - - 1951 - - Štepanovský, Vendelín kaplán
Gelnica 1951 - - 1953 - - Štepanovský, Vendelín kaplán
Rožňava 1953 - - 1955 - - Štepanovský, Vendelín kaplán
Muránska Dlhá Lúka 1955 - - 1970 - - Štepanovský, Vendelín správca farnosti
Hnúšťa 1970 - - 1990 - - Štepanovský, Vendelín správca farnosti


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
55077Kráľovná mája19405V. Štepanovský Nepoznám ju...
55204Kráľovná mája19407V. Štepanovský KVET ZO ZÁHRADY SVÄTÝCH
55360KráĽovná mája19414V. Štepanovský Niet ho tu, ale vstal! . . .
56169KráĽovná mája194110V. Štepanovský Čím kto hreší, tým trestaný býva.
56202KráĽovná mája194111V. Š t e p a n o v s k ý. Cintorín rozpráva!...
56133KráĽovná mája194112V. Štepanovský Cestou k Betlehemu.
55338KráĽovná mája19412V. Štepanovský Teraz prepustíš, Pane sluhu svojho . . .
55343KráĽovná mája19412V. Štepanovský Ďaleko zaoral !
56097KráĽovná mája19416V. Štepanovský Jeden z vojakov kopijou otvoril jeho bok . . .
55623KráĽovná mája19424V. Štepanovský Levoča.
55627KráĽovná mája19424V. Štepanovský Nočná stráž.
55292KráĽovná mája19423V. Štepanovský Muž spravodlivý — sv. Jozef.
55312KráĽovná mája19425V. Š t e p a n o v s k ý Neskoro sa spamätal.
42445Kráľovná mája19434V. Štepanovský. Zo života kňaza - svätca.