logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStark, Matej

Životopisné dáta:

* 9. februára 1765, Košice – † 7. marca 1836, Prešov

Životopis:

Nižšie štúdiá absolvoval v Košiciach, teológiu študoval v Jágri a v Pešti. Po skončení štúdií ho biskup Ladislav Lužinský 28. júna 1790 v Jágri za kňaza. V rokoch 1790 - 1792 bol kaplánom v Prešove - Solivare, v rokoch 1791 - 1792 spravoval miestnu kapelániu Opátka v okrese Košice-okolie, v rokoch 1792 - 1800 bol nemeckým kaplánom v Košiciach. V rokoch 1800 - 1819 bol farárom v Budkovce v michalovskom okrese, od r. 1819 v Prešove, pričom bol zároveň prísediacim súdnej tabule Šarišskej stolice, od 7. marca 1823 vérteskeresztúrskym opátom. V r. 1830 sa stal dekanom, v r. 1828 biskupským komisárom gymnázia v záležitostiach náboženstva a mravov, prísediacim súdnej tabule Šarišskej a Spišskej stolice. Asi od r. 1835 bol emeritným dekanom.
V rokoch 1793-1796 bol členom Slovenského učeného tovarišstva.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 191

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Solivar 1790 - - 1791-1792 - - Stark, Matej kaplán
Opátka 1791 - - 1792 - - Stark, Matej miestna kapelánia
Košice 1792 - - 1800 - - Stark, Matej nemecký kaplán
Budkovce 1800 okt. 26. 1819-1836 - - Stark, Matej farár
Prešov 1819 - - 1836 - - Stark, Matej farár