logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSpevár, František

Tituly:

väzenský duchovný, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 18. októbra 1918, Hlohovec – † 15. októbra 1996, Hlohovec

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre bol 21. júna 1942 vysvätený za kňaza. V rokoch 1942 - 1950 pôsobil ako kaplán v Udiči, Vysokej nad Kysucou, Orechovom, vo Veľkých Chlievanoch a ako duchovný správca v Skalke nad Váhom. V roku 1948 sa stal správcom Farnosti Klátova Nová Ves. 8. marca 1951 Štátny súd vyniesol rozsudok, na základe ktorého obvinený František Spevár bol uznaný vinným zo zločinu združovania proti štátu a z účasti na zločine vzbúrenia. Bol odsúdený na 2 roky odňatia slobody, peňažný trest 10 000 Kčs, konfiškáciu majetku a na 10 rokov mu boli odňaté čestné občianske práva. Po prepustení z väzenia v roku 1952 sa stal správcom farnosti v Orechovom, v r. 1969 bol vymenovaný za správcu farnosti v Soblahove, kde pôsobil až do roku 1990. Odišiel na penziu do rodného Hlohovca, no zároveň vypomáhal ako duchovný správca väznice v Leopoldove. Zomrel 15. októbra 1996 vo veku 78 rokov a v 54. roku kňazstva. Jeho telesné pozostatky boli prevezené do Mníchovej Lehoty, kde bol 19. októbra 1996 pochovaný.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 172; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 158; internetové zdroje, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 90.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Udiča 1942 - - 1943 - - Spevár, František kaplán
Vysoká nad Kysucou 1943 - - 1944 - - Spevár, František kaplán
Trenčín - Orechové 1944 - - 1945 - - Spevár, František kaplán
Skalka nad Váhom 1946 - - 1948 - - Spevár, František kaplán
Klátova Nová Ves 1948 - - 1951 - - Spevár, František správca farnosti
1951 - - 1952 - - Spevár, František mimo pastorácie
Trenčín - Orechové 1952 - - 1969 - - Spevár, František správca farnosti
Soblahov 1969 - - 1990 - - Spevár, František správca farnosti
Leopoldov 1990 - - +1996 okt. 15. Spevár, František dôchodok výpomocný duchovný správca väznice Leopoldov