logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSokoli, Ján

Iné mená:

Szokolyi

Životopisné dáta:

* 7. februára 1837, Šarišský Potok, Maďarsko – † 31. augusta 1898, Lipany, okr. Sabinov

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol ordinovaný 14. júla 1861 za kňaza. Bol kaplánin v maďarských farnostiach Gönc, Tarcal, Hernádkércs, Szerencs a Tokaj, v r. 1871 vo Veľkých Trakanoch v trebišovskom okrese. V rokoch 1872-1876 bol dočasným administrátorom farnosti Veľký Kamenec, potom bol kaplánom vo Füzerradvány a Ražňanoch. V r. 1879 bol dočasným administrátorom v Kecerovciach v okrese Košice-okolie, v r. 1880 v Hanušovciach, potom bol kaplánom v Budkovciach, Kurime a v Ruskove. V rokoch 1884 - 1889 bol administrátorom v Hankovciach, v r. 1891 pôsobil v diecéznom dome. V rokoch 1892 – 1893 bol dočasným administrátorom v Kamenici nad Torysou, neskôr kaplánom v Kecerovciach a napokon v Lipanoch.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 201

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gönc(Maďarsko) 1861 - - 1861 - - Sokoli, Ján kaplán
Tarcal(Maďarsko) 1861 - - 1861 - - Sokoli, Ján kaplán
Hernádkércs(Maďarsko) 1861 - - 1861 - - Sokoli, Ján kaplán
Szerencs(Maďarsko) 1861 - - 1861 - - Sokoli, Ján kaplán
Tokaj(Maďarsko) 1861 - - 1871 - - Sokoli, Ján kaplán
Veľké Trakany 1871 - - 1872 - - Sokoli, Ján kaplán
Veľký Kamenec 1872 - - 1876 - - Sokoli, Ján administrátor
Füzérradvány(Maďarsko) 1876 - - 1876 - - Sokoli, Ján kaplán
Ražňany 1876 - - 1879 - - Sokoli, Ján kaplán
Kecerovce 1879 - - 1880 - - Sokoli, Ján administrátor
Hanušovce nad Topľou 1880 - - 1881 - - Sokoli, Ján administrátor
Budkovce 1881 - - 1881 - - Sokoli, Ján kaplán
Kurima 1881 - - 1881 - - Sokoli, Ján kaplán
Ruskov 1881 - - 1884-1889 - - Sokoli, Ján kaplán
Hankovce 1884 - - 1889 - - Sokoli, Ján administrátor
diecéznom dome 1891 - - 1892-1893 - - Sokoli, Ján býva
Kamenica 1892 - - 1893 - - Sokoli, Ján administrátor
Lipany 1893 po - - - - Sokoli, Ján kaplán
Kecerovce 1893 po - kaplán - - Sokoli, Ján kaplán