logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSmizek, Hieronym

Iné mená:

Smizek Hieronymus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

16. januára 1674 bol ustanovený za farára v Limbachu. Od 8. apríla 1675 bol v Slovenskom Pravne, kde ho počas Tököliho povstania protestanti uniesli z fary, okradli, zbičovali, zakrátko vyhasol jeho život.

Pramene:

Magyar Sion 1868, s. 604; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 929; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Limbach 1674 jan. 16. 1675 - - Smizek, Hieronym farár
Slovenské Pravno 1675 apr. 8. +1675 - - Smizek, Hieronym farár