logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSmieško, Gregor

Iné mená:

Smieško, Rehor

Tituly:

dištriktuálny dekan, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 19. marca 1889, Rajec, okr. Žilina – † 20. septembra 1959, Trenčianska Teplá, okr. Trenčín

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Žiline a nitrianskom malom Biskupskom seminári Blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej neba a teológiu študoval v Generálnom seminári v Budapešti. Kňazské svätenie prijal 2. júla 1912 v Nitre. Bol kaplánom vo Veľkom Rovnom, od r. 1913 vo Veľkej Bytči (dnes Bytča), od r. 1915 v Bánovciach nad Bebravou, kde sa od r. 1923 stal farárom. V tom roku urobil aj prosynodálne skúšky, lenže bol ustanovený za kaplána do Žiliny, kde bol do r. 1926. V r. 1926 ho vymenovali za farára v Trenčianskej Teplej. Odtiaľ spravoval excurrendo aj farnosť Opatová nad Váhom. V r. 1929 sa stal školským inšpektorom a zastupujúcim dekanom Trenčianskeho predvážskeho dištriktu. V r. 1942 ho vymenovali za cirkevného škôldozorcu pre Trenčiansky závažský dozorný obvod.
Na náhrobnom kameni je nadčasový epitaf: „Naposledy ešte čujte / kázeň moju poslednú: / Zbožne často prijímajte / Božskú sviatosť oltárnu. / Ruženec sa modlievajte, / nebies modlitbu krásnu. / Svätosťou sa pripravujte / na púť ťažkú poslednú. / Ó, Ježišu, Pastier dobrý, / buď nám všetkým milostivý!“

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 168; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 172; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 44; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Rovné 1912 - - 1914 - - Smieško, Gregor kaplán
Bytča 1914 - - 1915 - - Smieško, Gregor kaplán
Bánovce nad Bebravou 1915 - - 1923 - - Smieško, Gregor kaplán
Bánovce nad Bebravou 1923 - - 1924 - - Smieško, Gregor administrátor
Žilina 1924 - - 1926 - - Smieško, Gregor kaplán
Trenčianska Teplá 1926 - - 1959 - - Smieško, Gregor farár