logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSmatana, Teodor

Tituly:

honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 8. augusta 1917, Kráľova Lehota, okr. Liptovský Mikuláš – † 27. septembra 2000, Rajec nad Rajčiankou

Životopis:

Teológiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre v Nitre, kde bol 22. júna 1941 vysvätený za kňaza.
Ako kaplán začínal od 1. júla 1941 v Lysej pod Makytou, od 1. novembra 1941 sa stal druhým kaplánom v Pruskom, od 1. marca 1942 v Nitre-Dolnom meste, od 1. júla 1942 v Dolných Motešiciach (dnes súčasť Motešíc v trenčianskom okrese). Dňa 18. septembra 1946 zložil prosynodálne skúšky a 15. decembra 1947 sa stal druhým kaplánom v Žiline. Keď v máji 1949 uväznili žilinského farára Andreja Paldana, poverili ho vedením farnosti. Túto činnosť vykonával do polovice decembra, keď sa Dr. Paldan vrátil späť. Od r. 1949 spravoval faru vo Visolajoch a od 1. októbra 1956 vo Veľkom Rovnom. Od r. 1965 bol členom Diecéznej liturgickej komisie a dňa 7. mája 1970 sa stal dekanom bytčianskeho dištriktu. Od r. 1972 spravoval farnosť Rajec nad Rajčiankou a stal sa zástupcom okresného dekana. V r. 1980 ho pri príležitosti 1100. výročia ustanovenia prvého biskupa v Nitre vymenovali za čestného kanonika. Pri osemstoročnici mesta Rajec mu mesto udelilo titul čestného občana. Od 15. novembra 1990 žil na odpočinku v Rajci. Je pochovaný na mestskom cintoríne.
Ako kaplán nacvičoval bábkové hry pre deti, niekoľko ich sám napísal. V strojopise zanechal osem hier Bábkového divadla s Jankom Hraškom, niektoré z nich vyšli i tlačou. V r. 1946 to boli kratšie bábkové hry Rozbité okno (1 dejstvo, 5 s.), Hraško na mesiaci (3 dejstvá, 14 s.), Jožko Skočko Maškrtník (3 dejstvá, 14 s.), Strašidlo v mlyne (3 dejstvá, 15 s.), v r. 1947 hry Kvietok pre mamičku (3 dejstvá, 20s.), Už sa huncút neposmieva (3 dejstvá, 12 s.) a Filip hvezdárom (3 dejstvá, 12 s.). Taktiež zostali tri zošity rukopisov homílií z obdobia pôsobenia vo Visolajoch a vo Veľkom Rovnom. Prispieval aj do Hlasov z domova a misií, kde mu v r. 1998 uverejnili v júnovom čísle príbeh s názvom Pán Ježiš volá do svojej služby.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 158; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 53; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pruské 1941 nov. 1. 1942 marec 1. Smatana, Teodor kaplán
Lysá pod Makytou 1941 júl 1. 1941 nov. 1. Smatana, Teodor kaplán
Nitra (dolné mesto) 1942 marec 1. 1942 júl 1. Smatana, Teodor kaplán
Motešice 1942 júl 1. 1947 dec. 15. Smatana, Teodor kaplán
Žilina 1947 dec. 15. 1949 máj - Smatana, Teodor kaplán
Visolaje 1949 dec. - 1956 okt. 1. Smatana, Teodor správca farnosti
Veľké Rovné 1956 okt. 1. 1971 - - Smatana, Teodor správca farnosti 1965 člen. DLK, 1970 dekan bytč. dištriktu
Rajec 1972 - - 1990 nov. 15. Smatana, Teodor správca farnosti zást. okr. dekana Žilina, 1980 č. kanonik, č. občan
Rajec 1990 nov. 15. +2000 sept. 27. Smatana, Teodor dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
938213Smatana, TeodorZázračný pramienok1947
938211Smatana, TeodorJanko Hraško s Valibukom v ríši draka Cvaka1948
938212Smatana, TeodorStriga Čarymara1948
938214Smatana, TeodorZlaté mesto trpaslíkov1948
1030500Smatana, TeodorKázne vo Visolajoch od 16.9.1956. Kázne vo Veľkom Rovnom od 21.10.1956 - 8.12.19581956
1030501Smatana, TeodorKázne vo farnosti Veľkorovnianskej od 21.10.19561956
1020913Smatana, TeodorTémata1956-1981
1030479Smatana, TeodorKázne vo Veľkom Rovnom od 14.12. 1958 - 27.8.19611958
1030478Smatana, TeodorKázne od 23.12.1962 Veľké Rovné1962
1035467Smatana, TeodorDivadelné hry - osem hier1965??