logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSlaninka, Andrej

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. augusta 1914, Uzovský Šalgov, okr. Sabinov – † 23. augusta 1985, Ražňany, poch. v Uzovskom Šalgove

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Prešove. Teológiu študoval v Košiciach, po ukončení štúdia teológie bol 19. júna 1938 vysvätený v Košiciach za kňaza. Bol kaplánom v Kecerovciach, v Sečovciach. V r. 1940 nastúopil na dvojmesačnú základnú vojenskú službu, potom bol kaplánom v Trebišove, v rokoch 1942-1944 v Michalovciach, od 1. júla 1944 v Prešove, kde bol správcom Ústavu Sancta Mária, v r. 1947 profesorom náboženstva. V apríli 1950 bol odsúdený na trest odňatia slobody na 25 rokov. Do 1. júna 1960 sa ukrýval, potom bol zatknutý a väznený vo Valdiciach do 12. mája 1962. Do r. 1966 bol mimo pastorácie, od 1. marca 1966 bol administrátorom v Šarišských Dravciach, kde pôsobil dvadsať rokov. V júli 1985 odišiel na odpočinok do rodiska, kde zomrel a kde je aj pochovaný.
Zanechal po sebe knižočky k rôznym pobožnostiam.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 107; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 187.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kecerovce 1938 - - 1938 po - Slaninka, Andrej kaplán
Sečovce 1938 po - 1940 - - Slaninka, Andrej kaplán
Trebišov 1940 - - 1942 - - Slaninka, Andrej kaplán
Michalovce 1942 - - 1944 - - Slaninka, Andrej kaplán
Prešov 1944 - - 1947 - - Slaninka, Andrej kaplán
Prešov 1947 - - 1950 - - Slaninka, Andrej prof. náb.
1950 - - 1966 - - Slaninka, Andrej mimo pastorácie
Šarišské Dravce 1966 - - 1985 - - Slaninka, Andrej správca farnosti
Ražňany 1985 - - - - - Slaninka, Andrej dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
938105Slaninka, AndrejKvetinky májové1946
938107Slaninka, AndrejVianočné spevy a modlitby na Štedrý večer1946
938106Slaninka, AndrejNešpory1947