logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠkultéty, Jozef

Iné mená:

Skultety

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 3. februára 1759, Senica – † 8. júla 1838, Košice

Životopis:

Nižšie štúdiá absolvoval v Trnave, vyššie v Budíne a v Jágri, kde ho v marci 1784 vysvätil Karol Eszterházy za kňaza.
Od 1. apríla 1784 bol kaplánom v Košiciach. Od 1. novembra 1785 bol farárom vo farnosti Vinné v michalovskom okrese, v rokoch 1794 - 1801 v Strážskom, v rokoch 1800 - 1812 v Snine, v rokoch 1812 - 1818 v Ohradzanoch a zároveň bol humenským dekanom. V rokoch 1818 - 1833 bol špirituálom kňazského seminára v Košiciach, asi od r. 1823 zároveň katechétom, členom konzistória a prísediacim súdnej tabule Abovskej stolice. V auguste 1825 bol menovaný za čestného kanonika. Asi od r. 1833 žil na dôchodku v Košiciach. Je pochovaný pochovaný vo veľkej krypte seminárskeho kostola.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 187

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice 1784 apr. 1. 1.11.1785 - - Škultéty, Jozef kaplán
Vinné 1785 nov. 1. 1794-1801 - - Škultéty, Jozef farár
Strážske 1794 - - 1801 - - Škultéty, Jozef farár
Snina 1800 - - 1812 - - Škultéty, Jozef farár
Ohradzany 1812 - - 1818 - - Škultéty, Jozef farár
kňazského seminára 1818 - - 1833 - - Škultéty, Jozef špirituál
Košice 1833* - - - - - Škultéty, Jozef na dôchodku