logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠkrabák, Juraj

Iné mená:

Skrabák Georgius. Škrabák Juraj

Životopisné dáta:

* 1736, Turany, okr. Martin – † 29. júla 1787, Šišov, okr. Bánovce nad Bebravou

Životopis:

Šľachtic zo Záskalia v Oravskej župe narodil sa heretickým rodičom v Turanoch. Vo veku 16 rokov konvertoval vnuknutím Božej milosti. 19. augusta 1758 bol poslaný do alumnátu v Budíne. Teológiu študoval v seminári sv. Štefana. 12. mája 1763 sa stal kaplánom v Balassagyarmate. Nato bol 4. marca 1766 ustanovený za farára v Tisovci, kde v júli toho roka vykonal Imrich Foglár súpis farnosti. 6. júla 1767 žiadal, aby mu nekatolíci platili štólu. V tom istom roku bol vykonaný súpis farnosti. 7. septembra toho roka prijal úrad v Malých Kršteňanoch. Od 24. júna 1771 bol v Nadliciach, od 18. marca 1773 v Malých Hostiach, kde sa 18. júna 1780 konala Baťánova vizitácia. Vtedy bola novozriadená farnosť z filiálky Šišov, ktorá bola tiež v ten deň vizitovaná, kde je o farárovi, že má 44 rokov a pri príležitosti zriadenia tejto farnosti si ho Šišovčania vyžiadali za prvého farára. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 926; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tisovec 1766 mar. 4. 1767 sept. 7. Škrabák, Juraj farár
Malé Kršteňany 1767 sept. 7. 1771 jún 24. Škrabák, Juraj farár
Nadlice 1771 jún 1. 1773 mar. 18. Škrabák, Juraj farár
Malé Hoste 1773 mar. 18. 1781 - - Škrabák, Juraj farár
Šišov 1781 - - +1787 júl 29. Škrabák, Juraj farár