logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSkačáni, Ján Izrael

Iné mená:

Szkacsányi Joannes, Izrael.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal zo Skačian. Študoval na Trnavskej univerzite, v roku 1661 dosiahol bakalára, v r. 1662 magistra filozofie. V ten istý rok začal študovať teológiu. 1. júla 1663 toho istého roku sa stal farárom v Horných Vesteniciach. Od 11. októbra 1673 pôsobil ako dočasný farár v Diviackej Novej Vsi. 29. marca 1674 sa stal farárom vo Veľkom Šúri čiže Šúrovciach. Odtiaľto sa v roku 1675 vrátil do Diviackej Novej Vsi. 13 marca 1682 bol ustanovený za farára do Borského Svätého Jura.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 966

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Vestenice 1663 júl 1. 1673 okt. 11. Skačáni, Ján Izrael farár
Diviaky nad Nitricou 1673 okt. 11. 1674 mar. 29. Skačáni, Ján Izrael farár
Šúrovce 1674 mar. 29. 1678 - - Skačáni, Ján Izrael farár
Diviaky nad Nitricou 1675 - - 1682 - - Skačáni, Ján Izrael farár
Borský Svätý Jur 1682 mar. 13. 1694 - - Skačáni, Ján Izrael farár
Nemšová 1695 - - 1705 - - Skačáni, Ján Izrael farár