logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠipoš, Ignác

Iné mená:

Siposs Ignatius. Šipoš Ignác.

Životopisné dáta:

* Lopej, okr. Brezno – † 15. mája 1833, Horná Ždaňa, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Pochádzal zo zemianskeho rodu. V r. 1792 sa stal biskupským kaplánom, v r. 1793 miestnym kaplánom v Močiari. Od r. 1797 bol farárom v Medzibrode, od r. 1812 v Hornej Ždani, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močiar 1793 - - 1797 - - Šipoš, Ignác miestny kaplán
Medzibrod 1797 - - 1801 - - Šipoš, Ignác miestny kaplán
Medzibrod 1801 - - 1812 - - Šipoš, Ignác farár
Horná Ždaňa 1812 - - 1833 - - Šipoš, Ignác farár