logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSimunyi, Juraj

Iné mená:

Simunyi Georgius. Simunyi Juraj

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 17. apríla 1786, Rybany, okr. Bánovce nad Bebravou – † 27. novembra 1877, Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1810 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Zvolenskej Slatine, Novej Bani, Bojniciach a Žarnovici. V r. 1815 bol správcom farnosti v Slovenskej Ľupči, od r. 1816 v Oslanoch, v r. 1820 opäť v Slovenskej Ľupči. V r. 1821 bol farárom v Necpaloch a v tom istom roku v Martine. Od r. 1822 bol v Bystričanoch, od r. 1825 v Rudne, v r. 1830 v Horných Hámroch. V r. 1831 sa stal rektorom seminára, v r. 1839 asesorom. V r. 1852 sa stal honorárnym kanonikom, v r. 1865 sídelným banskobystrickým kanonikom.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenská Ľupča 1815 - - 1816 - - Simunyi, Juraj administrátor
Slovenská Ľupča 1819 - - 1821 - - Simunyi, Juraj administrátor
Necpaly 1821 - - 1821 - - Simunyi, Juraj farár
Martin 1821 - - 1822 - - Simunyi, Juraj farár
Rudno nad Hronom 1825 - - 1830 - - Simunyi, Juraj farár
Horné Hámre 1830 - - 1831 - - Simunyi, Juraj farár