logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠimor, Ladislav

Iné mená:

Simor Ladislaus. Šimor Ladislav

Životopisné dáta:

* 12. februára 1860, Ostrihom (HU) – † po r. 1920, Bruty, okr. Nové Zámky

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy. Teológiu absolvoval v Ostrihome. 6. júla 1882 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Tölgyesi v Maďarsku, od r. 1883 kaplánom v obci Kemence v Maďarsku, od r. 1885 kaplánom v Kolárove. Od r. 1887 bol administrátorom v Bajtave, kde sa v tom roku stal farárom, v r. 1905 dekanom. Od r. 1914 bol farárom v obci Bruty, od r. 1914 bol dekanom. Viac informácií zatiaľ nemáme.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 923; Schem. 1915;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tölgyes(Maďarsko) 1882 - - 1883 - - Šimor, Ladislav kaplán
Kemencze (Maďarsko) 1883 - - 1885 - - Šimor, Ladislav kaplán
Kolárovo 1885 - - 1887 - - Šimor, Ladislav kaplán
Bajtava 1887 - - 1914 - - Šimor, Ladislav farár 1905 dekan
Bruty 1914 - - 1936 - - Šimor, Ladislav farár 1914 dekan