logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSimo, Ján

Iné mená:

Simó Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od r. 1685 pôsobil ako duchovný správca v Ružindole. Nato bol v r. 1686 ustanovený v Nitrianskej Blatnici, kde bol činný až do r. 1690. Od 13. septembra 1700 bol v Lukáčovciach, kde v tom roku vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal: „Presahuje mieru pitia a súťaží s farníkmi. V mravoch je celý sedliak.“ Od 23. apríla 1701 bol v Modrovej. Potom od 29. apríla 1702 bol v Dolných Merašiciach, kde 9. apríla 1712 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 920

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ružindol 1685 - - 1686 - - Simo, Ján farár
Nitrianska Blatnica 1686 mar. 17. 1690 - - Simo, Ján farár
Lukáčovce 1700 sept. 13. 1701 - - Simo, Ján farár
Modrová 1701 apr. 23. 1702 apr. 29. Simo, Ján farár
Merašice 1702 apr. 29. 1712 mar. - Simo, Ján farár