logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSilhányi, Ján

Iné mená:

Silhányi Joannes.

Životopisné dáta:

* 21. decembra 1842 – † 12. februára 1893, Ardanovce, okr. Topoľčany

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený 23. júla 1867. Od r. 1873 bol kurátom v Leopoldove v nápravnom zariadení pre väzňov. Od r. 1876 bol administrátorom v Záhorskej Vsi. 24. júla 1877 bol vymenovaný za farára v Ardanovciach. Za neho sa vystavali hospodárske budovy na náklady patróna nitrianskeho biskupa vyše 3000 florénov. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 919 et Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda ad Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 1063;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Leopoldov-väznica 1874 - - 1875 - - Silhányi, Ján farár
Ardanovce 1877 júl 24. +1893 feb. 12. Silhányi, Ján farár Podľa zoznamu farností a podľa dodatku