logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSemivan, Juraj

Tituly:

Mgr.

Životopisné dáta:

* 6. augusta 1961, Sobrance – † 26. júla 2019, Košice, poch. v Rozhanovciach

Životopis:

Po skončení teologického štúdia na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bol 16. júna 1985 vysvätený v Banskej Bystrici. Bol kaplánom v košickom Dóme sv. Alžbety, v rokoch 1990-1992 farárom v Kecerovciach, v r. 1992 v Košiciach - Barci. V rokoch 1993-1995 bol na štúdiách v Kanade. Od r. 1995 pôsobil v Košiciach – Krásnej nad Hornádom, pričom bol od r. 1997 odborným asistentom na Teologickom inštitúte CMBF UK a od 2003 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. Od 25. novembra 2006 bol členom Presbyterskej rady. Napokon pôsobil v Rozhanovciach. Zomrel v Košiciach. So zosnulým kňazom sa rozlúčili v utorok 30. júla 2019 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Rozhanovciach, následne bol pochovaný.
Je autorom odborných diel z oblasti morálnej teológie.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190726029

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice-Dóm 1985 - - 1990 - - Semivan, Juraj kaplán
Kecerovce 1990 - - 1992 - - Semivan, Juraj farár
Košice - Barca 1992 - - 1993 - - Semivan, Juraj farár
Kanada 1993 - - 1995 - - Semivan, Juraj štúdiá
Košice - Krásna 1995 - - 1997 - - Semivan, Juraj farár
na TI CMBF UK a na TF KU 1997 - - - - - Semivan, Juraj odborný asistent


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
16902Semivan, JurajStručný úvod do morálnej teológie1998
627297Semivan, JurajPomáhať rásť. Morálny vývoj človeka vo svetle psychológie.2000
627299Semivan, JurajStále nanovo. Život kresťana ako cesta obrátenia.2000