logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSebestyén, Štefan

Iné mená:

Sebestyén Štefan

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 12. júla 1865, Medzibrod, okr. Banská Bystrica – † 27. apríla 1949, Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1888 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Zvolenskej Slatine, Horných Hámroch a Žarnovici. Od r. 1897 bol v Tŕní, najprv ako farský administrátor, od r. 1899 ako farár. Od r. 1908 bol farárom v Slovenskej Ľupči, kde bol od r. 1912 dištriktuálnym dekanom. V r. 1929 mu bol udelený titul pápežského komorníka. Od r. 1933 žil na dôchodku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 922; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat (v tomto prameni je nesprávne uvedené krstné meno).

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1897 - - 1908 - - Sebestyén, Štefan farár
Slovenská Ľupča 1908 - - 1933 - - Sebestyén, Štefan farár