logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSculteti, Ambróz

Iné mená:

Skulteti, aut Sculteti Ambrosius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1630 bol farárom v Solčanoch, ako taký sa 4. a 5. októbra toho roka zúčastnil na synode slávenej v Trnave Petrom Pázmáňom. V r. 1634 tam vykonal vizitáciu Ján Solnensis, ktorý o farárovi takto: „Naplnil už tretí rok, ale z vôle vdp. vikára z Ardonice (Ardanovce) prijal farnosť.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 927

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Solčany 1630 - - - - - Sculteti, Ambróz farár
Ardanovce 1634 - - - - - Sculteti, Ambróz farár