logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovScsaszni, Juraj

Iné mená:

Scsaszni Georgius.

Životopisné dáta:

* Cífer, okr. Trnava – † 18. januára 1855, Strekov, okr. Nové Zámky

Životopis:

o chovanec Pázmánea bol v r. 1713 povýšený na magistra filozofie. V tom istom seminári ukončil aj teológiu. 2. apríla 1717 bol vymenovaný za farára v Zemnom. Z jeho čias pochádza matričná kniha. Od 9. mája 1719 bol v Bajne v Ostrihomskej župe. Vo vyšetrovaní, konanom roku 1721 akýsi svedok menom Tóth povedal, že sa postaral o to, aby kameň zrúteného chrámu vo filiálke Epel doviezli na opravu do Ostrihomu. V r. 1732 vykonal vizitáciu Mikuláš Kellio. 19. februára 1741 prijal úrad v Dioseku čiže Sládkovičove. Odtiaľ odišiel 16. januára 1751 do Strekova, kde zomrel po troch rokoch choroby.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zemné 1717 apr. 2. 1719 - - Scsaszni, Juraj farár
Bajna (Maďarsko) 1719 máj 9. 1741 feb. 19. Scsaszni, Juraj farár
Héregh (Maďarsko) 1733 júl 29. 1734 okt. - Scsaszni, Juraj farár
Sládkovičovo 1741 feb. 19. 1751 jan. 16. Scsaszni, Juraj farár
Strekov 1751 jan. 16. +1755 jún 18. Scsaszni, Juraj farár