logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchimo, Jozef

Iné mená:

Schimo Josephus. Schimo Jozef

Životopisné dáta:

* 3. februára 1803 – † 5. júla 1864

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1829 vysvätený za kňaza. Bol prebendátom, potom kaplán vo Vrícku a Handlovej. V rokoch 1833-1835 bol správcom farnosti v Kľačne, potom kaplánom v Bojniciach, Handlovej a Španej Doline. V r. 1838 bol zakrátko správcom farnosti v Turčianskom Ďure a stal sa farárom v Sučanoch. V r. 1863 odišiel do dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľačno 1833 - - 1835 - - Schimo, Jozef administrátor
Handlová 1833 sp. - - - - Schimo, Jozef kaplán
Handlová 1836 sp. - 1837 sp. - Schimo, Jozef kaplán
Špania Dolina 1838 sp. - - - - Schimo, Jozef kaplán
Sučany 1838 - - 1864 - - Schimo, Jozef farár