logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovScheichl, Valentín

Iné mená:

Scheichl Valentín

Tituly:

asesor

Životopisné dáta:

* 24. októbra 1803, Brezno – † 7. januára 1851, Hájniky, okr. Zvolen

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1827 vysvätený za kňaza. Bol vychovávateľom v rodine Simonyich, potom kaplánom v Horných Hámroch. V r. 1829 bol biskupským kaplánom a ceremonárom, od r. 1830 archivárom a notárom, od r. 1832 biskupským tajomníkom. Od r. 1835 bol farárom v Hájnikách, kde sa v r. 1838 stal asesorom, v r. 1842 fiškusom konzistória. Zomrel 48 ročný.
Bol veľmi súci človek, v dlhom spore hájil právo fary na slobodnú ťažbu dreva a zber žaluďov v lese až na fóre kráľovskom. /HD Podkonice, HD Hájniky./

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sliač 1836 - - +1851 jan. 7. Scheichl, Valentín farár