logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchavniczky, Michal

Iné mená:

Schavniczky, vel Styavniczky Michael. Schavniczki Michael. Stjavniczky Michael.

Životopisné dáta:

† 8. novembra 1806 alebo 1808, Svätý Jur, okr. Pezinok

Životopis:

V r. 1759 bol prijatý do kléru v Pázmáneu, potom bol preložený do Trnavy do arcibiskupského generálneho seminára. V r. 1763 bol vysvätený za kňaza a 21. apríla t. r. bol poslaný za kaplána do slobodného kráľovského mesta Svätý Jur, kde pri ťažko chorom farárovi všetko spravoval rok a dva mesiace. 2. júla 1764 bol ustanovený za farára v Grinave, nato 13. septembra 1771 v slobodnom kráľovskom meste Svätý Jur, kde 14. novembra t. r. Miestodržiteľská rada nariadila úpravu poplatku. 16. júla 1787 arcibiskup obránil tento spor. 21. septembra 1781 sa konala Baťánova vizitácia, v ktorej je o farárovi: „Skromnej a flegmatickej povahy. Svoji ho majú radi, ale obávajú sa spravodlivých a potrebných napomenutí.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 909

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Grinava 1764 júl 2. 1771 - - Schavniczky, Michal farár
Svätý Jur 1771 sept. 13. +1808 nov. 8. Schavniczky, Michal farár