logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSasinek, Nilus Ján, OFM

Životopisné dáta:

* 28. (29). januára 1852, Skalica – † 12. novembra 1929, Buková, okr. Trnava

Životopis:

Do františkánskej rehole vstúpil 4. septembra 1870 a noviciát absolvoval v Beckove. Filozofiu študoval v Kremnici, teológiu v Skalici a v Hlohovci, slávnostné sľuby skladal 15. decembra 1875 a kňazské svätenie prijal 1. mája 1876. Ako člen konventu františkánov v Skalici pôsobil od r. 1878 ako kaplán v Senici, v roku 1879, ako člen hlohovského kláštora bol kaplánom v Jacovciach a od roku 1880, zasa ako člen skalického konventu, bol kaplánom v Radošovciach. Za kňaza bol vysvätený 1. mája 1875. V roku 1885 sa stal kazateľom v Žiline. Od roku 1887, ako člen kláštora v Skalici spravoval farnosť vo Vrbovciach. V roku 1901 prešiel do diecézy, kaplánom bol v Tesároch, administrátorom v Skýcove, od r. 1903 bol farárom vo Veľkej Modrovke, od r. 1923 na Bukovej, ešte v roku 1927 tam bol farárom. Pochovaný je v Skalici.

Pramene:

Košík, Ľudovít. Kňazské osobnosti Skalice. Skalica: 2014; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modrý Kameň 1900 - - 1901 - - Sasinek, Nilus Ján, OFM administrátor
Modrová 1903 - - 1925 - - Sasinek, Nilus Ján, OFM farár
Buková 1923 - - 1929 - - Sasinek, Nilus Ján, OFM farár