logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSásik, Ignác

Iné mená:

Andrej?, Ignatius. Sásik Ignác

Životopisné dáta:

* 19 apríla 1846, Špania Dolina – † 29. decembra 1896

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1846 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Jastrabej, Veľkom Poli, kde sa v r. 1846 stal správcom farnosti. V r. 1850 bol správcom farnosti v Bystričanoch, potom kaplánom vo Veľkom Poli, v rokoch 1851-1852 správcom farnosti v Píle, potom kaplánom v Čiernolm Balogu, Detve a Hliníku. V r. 1857 bol správcom farnosti vo Veľkom Poli, v r. 1858 kaplánom v Prievidzi. Od r. 1860 bol farárom v Radvani. V r. 1865 sa stal vicerektorom seminára, od r. 1873 bol farárom v Sáse. Na sklonku života utrpel úraz na ramene a musel odísť do penzie.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bystričany 1850 - - 1850 - - Sásik, Ignác administrátor
Píla 1851 - - 1852 - - Sásik, Ignác farár
Detva 1854 sp. - - - - Sásik, Ignác kaplán
Hliník nad Hronom 1856 sp. - - - - Sásik, Ignác kaplán
Veľké Pole 1857 - - 1858 - - Sásik, Ignác farár
Prievidza 1860 sp. - - - - Sásik, Ignác kaplán
Radvaň 1860 - - 1865 - - Sásik, Ignác farár
Sása 1873 - - 1895 - - Sásik, Ignác farár