logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠándorfi-Škrabánek, Ferdinand

Iné mená:

Sándorfi Ferdinandus.

Tituly:

historik, archeológ, publicista

Životopisné dáta:

* 9. marca 1863, Bošáca, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 2. januára 1921, Dolný Lopašov, okr. Piešťany

Životopis:

Bol mladším bratom Eduarda Šándorfiho-Škrabáneka. Študoval na gymnáziu v Trenčíne a potom v Trnave, pretože jeho otec potom pôsobil v Lopašove. Zmaturoval v Ostrihome, kde absolvoval aj teológiu; 30. mája 1886 ho vysvätili za kňaza.
Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Stupave, v rokoch 1887-1890 v Smoleniciach, od r. 1891 v Dolnom Lopašove - najprv ako administrátor, od novembra ako farár, od r. 1904 ako dištriktuálny dekan.
Počas štúdií v Ostrihome sa stal členom a funkcionárom maďarského literárneho spolku. Ako kňaz sa popri pastorácii venoval najmä histórii, archeológii a historickým pamiatkam kraja, v ktorom pôsobil.
Napísal články o dejinách kláštora na Skalke pri Trenčíne, o románskych kostoloch v Haluziciach, Piešťanoch a Trenčíne, o kostole v Smoleniciach, o trenčianskych tlačiarňach v 17. storočí. Bol horlivým zberateľom a ochrancom archeologických pamiatok; objavil a čiastočne i preskúmal halštatské hradisko v Smoleniciach, medzi prvými upozornil na archeologické lokality vo Veselom, v Dolnom Lopašove a Čachticiach. Prvé správy o pravekom sídlisku v Smoleniciach na lokalite Molpír publikoval v r. 1889-1890 v článkoch A szomolányi őstelepről (O pravekej osade v Smoleniciach, Archeológiai értesítő, r. 9, 1889, s. 420-423; r. 10, 1890, s. 66-71) a Szomolányi ásatások Pozsony megyében (Vykopávky v Smoleniciach v Bratislavskej župe. Archeológiai értesítő, r. 16, 1896, s. 109-118). V r. 1892 uverejnil článok o archeologickom výskume pravekého osídlenia na severnom svahu Čachtického hradu, v r. 1895 opísal hrob odkrytý pri výskume v Očkove, v r. 1896 detailne pohrebisko, ktoré objavil pri Smoleniciach. Andrej Kmeť mu zazlieval, že svoje archeologické príspevky písal po maďarsky a archeologický materiál zo Smoleníc odovzdal do budapeštianskeho múzea; ale na druhej strane daroval zbierku mincí a keramiky Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine, časť zozbieraného materiálu odovzdal Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Publikoval prevažne v maďarských časopisoch. V r. 1896 z jeho iniciatívy založili v Dolnom Lopašove výšivkársku dielňu (spolok Izabella); v tom istom roku s miestnym učiteľom F. Veselým založil v obci úverové družstvo, od r. 1900 bol členom správy potravinového družstva v Dolnom Lopašove. Založil základinu na podporu chudobných.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 459; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 907; Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 432-433; Klčo, M.: Dolný Lopašov 1394-1994. Dolný Lopašov 1994, s. 6, 31, 34; Polia, B.: Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin 1996, s. 232-235; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stupava 1886 - - 1887 - - Šándorfi-Škrabánek, Ferdinand kaplán
Smolenice 1887 - - 1891 jún - Šándorfi-Škrabánek, Ferdinand kaplán
Dolný Lopašov 1891 jún - - - - Šándorfi-Škrabánek, Ferdinand farár 1904 okr. dekan


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020118Šándorfi-Škrabánek, FerdinandBücher-Katalog über eine das Eigenthum Sr. Hochw. Herrn Johann Spáda1891