logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSalka, Bartolomej

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 19. apríla 1951, Plechotice, okr. Trebišov

Životopis:

Po maturite študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, no v r. 1974 bol na zásah MK SSR a ŠTB tesne pred diakonátom prepustený zo seminára. Za kňaza bol vysvätený až 11. júna 1978. Bol kaplánom v Humennom, v rokoch 1979-1982 v Sabinove, v rokoch 1982-1985 v Zborove v bardejovskom okrese. V rokoch 1985-1987 pôsobil v Nižnom Hrušove, v r. 1987 v Košiciach-Kavečanoch. V r. 1988 bol začas duchovným správcom Charitného domu v Dolnom Smokovci, v rokoch 1988-1994 v Charitnom domove v Pezinku ako záhradník - údržbár. V rokoch 1994-1999 bol v Topoľčanoch. Od r. 1999 bol do r. 2015 výpomocným duchovným v trebišovskej nemocnici. Žije na dôchodku.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 179;
http://www.mariasoft.sk/knazi/bt-S.htm; http://www.trebisov.rimkat.sk/historiaknazi.php

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Humenné 1978 - - - - - Salka, Bartolomej kaplán
Sabinov 1979 - - 1982 - - Salka, Bartolomej kaplán
Zborov 1982 - - 1985 - - Salka, Bartolomej kaplán
Nižný Hrušov 1985 - - 1987 - - Salka, Bartolomej farár
Košice - Kavečany 1987 - - 1988 - - Salka, Bartolomej farár
CHD Dolný Smokovec 1988 - - 1994 - - Salka, Bartolomej duchovný správca
Topoľčany 1994 - - 1999 - - Salka, Bartolomej duchovný
Trebišov-nemocnica 1999 - - - - - Salka, Bartolomej výpomocný duchovný