logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSalamon, Ján

Iné mená:

Salamon Joannes.

Tituly:

PhDr., dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Kurov, okr. Bardejov – † 25. augusta 1831, Láb, okr. Malacky

Životopis:

Pochádzal zo Šarišskej župy. Bol synom kurovského gréckokatolíckeho farára. Získal doktorát filozofie. Bol profesorom na Trnavskej univerzite. Po preložení univerzity do Budína sa tam na Tereziánskej akadémii venoval výchove šľachticov z celej Európy. Nato bol dva roky u arcibiskupa. 12. apríla 1786 prišiel ako farár do Lábu. V mesiaci marci 1792 sa stal členom dištriktu Zohor a potom sa stal dekanom stupavského dištriktu. Za neho sa oddelila filiálka Plavecký Štvrtok. Zanechal 20000 florénov, aby z cenzu pomohol v dôchodku piatim vdovám po farároch v Prešovskej diecéze. Mal mnohé zásluhy a bol hodný mnohých pochvál. Zomrel ako obeť cholery vo veku 84 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 905

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Láb 1786 - - +1831 aug. 25. Salamon, Ján farár