logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSághy, Vendelín

Iné mená:

Sághy Vendelinus.

Životopisné dáta:

* 24. apríla 1810, Mliečno, časť Šamorína, okr. Dunajská Streda – † 17. marca 1890, Mužla, okr. Nové Zámky

Životopis:

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, po skončení teologických štúdií bol 29. augusta 1834 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Šahách, v maďarskej Dregelypalánku a Tvrdošovciach. V rokoch 1846-1849 bol farárom v Zbehoch v nitrianskom okrese, v revolučných rokoch ho 13. apríla 1849 zajali a uvrhli do žalára. 6. júla 1850 ho vyslobodili a bol duchovným v Dedinke. Päť mesiacov bol vylúčený z politického života. Neskôr pôsobil ako vychovávateľ v rodine Juhászovcov v Tvrdošovciach, v dome Hegedüsovcov v Hajnej Novej Vsi. V rokoch 1854-1857 bol kaplánom v Kamenici, v r. 1857 spravoval miestnu plebániu v Arcibiskupskom Léli. Napokon bol farárom v Mužle, kde aj zomrel.
Svoje články publikoval v maďarských časopisoch. V r. 1868 vyšla v Ostrihome jeho homília o sv. Štefanovi kráľovi.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 454; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 905

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zbehy 1846 sept. 12. 1849 - - Sághy, Vendelín farár
Dedinka 1850 - - 1851 máj 2. Sághy, Vendelín farár
Arcibiskupský Lél - Veľké Kosihy 1856 - - 1868 - - Sághy, Vendelín farár
Mužla 1868 - - +1890 mar. 17. Sághy, Vendelín farár