logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSabol, Ľudovít

Životopisné dáta:

* 9. augusta 1909, Prešov – † 17. decembra 1990, Prešov

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 13. júna 1935 vysvätený v Košiciach za kňaza. Bol kaplánom v Nižnej Myšli a v Ražňanoch. V r. 1938-1940 pôsobil ako farár v Brezove v bardejovskom okrese. V rokoch 1940-1954 bol farárom v Jarovniciach v sabinovskom okrese, v rokoch 1954-1965 vo Veľkej Domaši, ktorá bola neskôr zatopená, v rokoch 1965-1976 bol farárom v Giraltovciach v okrese Svidník. Od r. 1976 žil na dôchodku v Košiciach. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 106; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 179; www.jarovnice.rimkat.sk/o-farnosti/knazi-vo-farnosti; ww.farnostgiraltovce.sk/historia

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Niž. Myšľa 1935 - - 1935 po - Sabol, Ľudovít kaplán
Ražňany 1935 po - 1938 - - Sabol, Ľudovít kaplán
Brezov 1938 - - 1940 - - Sabol, Ľudovít farár
Jarovnice 1940 - - 1954 - - Sabol, Ľudovít farár
Holčíkovce 1954 - - 1965 - - Sabol, Ľudovít správca farnosti
Giraltovce 1965 - - 1976 - - Sabol, Ľudovít správca farnosti
v Košiciach 1976 - - - - - Sabol, Ľudovít na dôchodku