logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSabo, Florián

Iné mená:

Používal skratky F. S., fs, -FS-, najčastejšie -o

Tituly:

kazateľ, náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 31. marca 1913, Šúrovce, okr. Trnava – † 2. mája 1984, Veľký Klíž, okr. Partizánske

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval v bohosloveckom učilišti v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal 8. mája 1938.
Jeho prvým kaplánskym miestom bola v rokoch 1938-1941 Považská Bystrica, potom bol šesť rokov kaplánom v Nitre-Dolnom meste. V r. 1947 ho vymenovali za správcu farnosti v Kovarciach. Od r. 1953 až do smrti pôsobil ako farár vo Veľkom Klíži. Bol obľúbeným kňazom, okrem kazateľských schopností vynikal aj hudobným nadaním.
Už ako bohoslovec nitrianskeho seminára prispieval do časopisu Kráľovná sv. Ruženca. Svoje krátke príspevky informatívneho a náboženského rázu posielal do nitrianskeho týždenníka Svornosť (1937-1940). Prispieval aj do farského časopisu Naša nedeľa, ktorý vychádzal po zániku Svornosti. V Našej nedeli mu uverejnili vyše 70 krátkych nedeľných príhovorov. Patril k pravidelným prispievateľom Katolíckych novín. V obidvoch periodikách zapĺňal rubriku Z považského kraja. Okrem toho mu v Katolíckych novinách a v Duchovnom pastierovi vyšlo niekoľko kázní. Spolok sv. Vojtecha mu vydal zbierku kázní pod názvom Siedmy deň Pánovi (1945).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 157; Belás, L.: Spomíname na dekana Floriána Sabu. Katolícke noviny, r. 103, 1988, č. 20.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Považská Bystrica 1938 - - 1941 - - Sabo, Florián kaplán
Nitra (dolné mesto) 1941 - - 1947 - - Sabo, Florián kaplán
Kovarce 1947 - - 1953 - - Sabo, Florián správca farnosti
Oponice 1952 - - 1952 - - Sabo, Florián administrátor
Veľký Klíž 1953 - - +1984 máj 2. Sabo, Florián správca farnosti 1973 č. dekan


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
46539Kráľovná svätého ruženca193510F. S. Význam katolíckej tlače.
46566Kráľovná svätého ruženca193511Florián Sabó. Význam katolíckej tlače.
43730Kráľovná svätého ruženca19364F. S., Trnavčan. Radosť z duchovných cvičení.