logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRuttkay, Štefan

Iné mená:

Ruttkay Stephanus. Ruttkay Štefan Alojz de eadem

Životopisné dáta:

* 1748, Vrútky – † 1801, Sučany, okr. Martin

Životopis:

Teológiu ukončil ako Révaiov chovanec v seminári sv. Štefana v r. 1772 po treťom ročníku. 10. februára toho roka bol poslaný za kaplána do Kremnice. 28. mája 1775 bol vymenovaný za farára v Sučanoch. V r. 1776 bol inkorporovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. Uchovala sa jeho latinská poéma.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 254; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 904; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sučany 1775 máj 28. 1802 - - Ruttkay, Štefan farár